Diouff is een Kamper duo bestaande uit Dion Cassius (John Kerssies) en Bram van den Oever.

Bram van den Oever
John Kerssies
Len van de Laak – synth sounds