Van Gerrit van de Kolk kreeg ik deze foto aangeleverd. Een oude zwart-wit foto van een muziekkorps dat de brug van Kampen feestelijk opende die in oorlogstijd was vernietigd. De vader van Gerrit liep hier voorop met de grote trom. Op de achterkant van de foto had hij destijds zorgvuldig de datum genoteerd om dit bijzondere moment niet te vergeten: 30 december 1945.

Maar toch ontstond er wat onduidelijkheid over de datering. Op die datum werd er namelijk nog volop gewerkt aan het herstel van de brug. Op 31 januari 1946 berichtte dagblad Trouw dat de brug bij Kampen feestelijk met muziek werd geopend, een maand later dus. “Op de IJselbrug bij Kampen waaien de vlaggen strak uit in den fellen wind, die over het felbewogen water waait. In optocht gingen de raadsleden en gasten — voorafgegaan door een muziekkorps — naar de brug, waar de Kamper bevolking zich in grooten getale op de IJselkade verzameld had. Terwijl het Wilhelmus werd gezongen, werd de vaderlandsche driekleur geheschen…. En toen zagen de IJselmuidenaren de stoet van raadsleden en genoodigden over de brug komen, terwijl de tonen der vroolijke marschmuziek over de IJsel verstierven.”

Welk muziekkorps op deze feestelijke dag over de Kamper brug marcheerde is niet helemaal duidelijk. Tijdens de oorlogsjaren waren alle uitingen van muziek onder de Duitsche Kulturkammer gesteld, wat ertoe had geleid dat slechts een enkel zangkoor en muziekkorps de oorlog had doorstaan. In de Kamper Almanak van 1946 worden alleen AMDG en Broederband vermeld, vermoedelijk dus één van deze twee.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *