ABC – DEF – GHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ

Andre Laffort
Jean-Paul Lamers
Adriaan de Lange
Wybrand Langhout
Jojanneke Last
Jochem van Leeuwen
Jan Lekatompessy
Bertolf Lentink
Dick Leurink
Gait (Gerrit) Leurink
Geert Leurink
Harmen Leurink
Axel Leusink
Jan Liefting
Bert Lieftink
Jurry van Lier
Toos Ligtenberg
Annelie van der Linden
Marjan Lodewijk
Arjan van de Logt
Almar van Lohuizen
Gert Lok
Trea de Looff
Eswin van de Loosdrecht
Gerard Lorist
Harry Lorist
Henry Lorist
Jan Lorist (1897)
Jan Lorist
Mart Lorist
Martin Lorist
Rene Lorist
Wim Lorist
Ronald Louwsma
Wim Luisman