Euterpe was een muziekvereniging uit Kampen. Het was een onderafdeling van de Hoofdcursus die in de 19e en 20e eeuw in Kampen was gevestigd. In het jaarverslag van 1922 van deze vereniging wordt er gesproken over “Euterpe, de vereeniging, die zoo dikwijls in het H.C.-leven veel opgewektheid brengt.”

Bestuurders:
Gep. Kapitein C.M.J. Koorevaar – Beschermheer
M.H.P.J. Paulissen – voorzitter
G.A. Visscher – secretaris
J.C. Pols – commissaris