Reformatorisch Jongerenkoor Omnia Cum Deo werd in 2007 opgericht in Kampen.

Harry Dekker – dirigent