De Elhorst Band was een harmonie, die bestond uit leden van de Broederband. Het bijzondere aan deze samenstelling was dat het allemaal familieleden waren van de Kamper familie Elhorst. In totaal negen Elhorsten waren lid van deze bijzondere band. De band trad niet in het openbaar op, alleen tijdens verjaardagen van de familie Elhorst.

Op de foto zien we van links naar rechts, van boven naar beneden:
Gerard, Jan, Willem, Gerrit, Hein, Bertus en Arie Elhorst.

Gerard en Jan zijn broers van elkaar.
Willem, Gerrit, Hein, Bertus en Arie zijn zonen van Gerard.
Op deze foto ontbreken twee leden: een dochter van Gerard, en een broer van Jan en Gerard.

Elhorst Band | vlnr Gerard, Jan, Willem, Gerrit, Hein, Bertus en Arie Elhorst