Harmonieorkest De Broederband werd in 1894 in Kampen opgericht door sigarenmaker Piet van der Weerd. Hij was geïnspireerd geraakt door het Leger des Heils, dat hij in Amsterdam had zien spelen. “Dat moet in Kampen ook kunnen”, was zijn gedachte. En zo geschiedde.

In Kampen was destijds een groep Heilssoldaten actief, die bij elkaar kwamen bij boer Schilder aan de Hoogeweg in Kamperveen. Dat was ook de plek waar Piet van der Weerd en zijn vrienden regelmatig bij elkaar kwamen. Na zijn bezoek aan Amsterdam lukte het Piet om ook in Kampen een groep van deze Heilssoldaten enthousiast te krijgen om samen muziek te gaan maken. Voor een bedrag van 250 gulden werden zestien instrumenten aangeschaft bij firma Hampe in Amsterdam. Maar veel geld was er niet vanuit de sigarenmakers, dus het geld werd door boer Schilder aan hen geleend.

Iedere muzikant betaalde een kwartje per week (25 guldencent) als aflossing voor de lening van boer Schilder, waarmee binnen anderhalf jaar het totaalbedrag van 250 gulden afgelost werd. Die zelfde Schilder beschikte ook over kennis van het muziekschrift, en gaf dus de eerste theorielessen. Later nam de Hooymayer het over en leerde de nieuwbakken muzikanten hoe ze hun instrumenten konden bespelen.

Er was echter één probleem: het Leger des Heils had besloten om alle muzikale broeders tot officier te bevorderen. Daarvoor moesten ze wel de gelofte afleggen, dat ze zich van het gebruik van sterke drank en roken zouden onthouden. Het eerste was voor de groep ondernemende sigarenmakers nog wel aanvaardbaar, maar de tabak, die zij dagelijks verwerkten, konden zij niet laten staan. Zo’n offer konden ze niet opbrengen. Toch wilden zij hun eenheid bewaren en besloten, omdat zij zich toch als broeders beschouwden, tot de oprichting van de Muziekvereniging de Broederband.

Het eerste bestuur werd gevormd door de heren, Piet van der Weerd, Broek, Knoeff, en Noordman. De eerste leden waren de heren W. Duiveman, G. van der Weerd, J. van ‘t Veen, J. van der Weerd, Kees Ras, H. Dekker, en JW. vd Weg.

Veel muzikanten uit Kampen hebben hun roots bij de Broederband liggen. Hierbij een klein aantal daarvan.

Cor Mellema – trompet, vanaf 1923
Bert Nieuwenhuis – klarinet
Jan Elhorst – klarinet en saxofoon
Manfred Haveman – trompet
Wim Luisman – trompet, kornet en drums, van 1957 tot 1969
Harry Nak – saxofoon
Johan Winter – trompet, vanaf 1958
Wolter Kanis
Bertus Neervoort – althoorn, bügel, piston, trompet

Dirigenten:
P. van der Weg
Jac Reinhoudt
Hans Oosterwijk
Dik Groenenberg
P.C. van Uffelen


FOTO’s:

Broederband toneelclubBroederband – 80 jaar – jubileum programmaboekje – 22-11-1974 – voorkant