Leo Torn werd geboren in de Koekoek in IJsselmuiden, waar zijn ouders een tuinderij hadden. Als 10-jarig jongetje was Leo al gegrepen door de muziek, en het was toen al voor iedereen duidelijk hoe belangrijk dit voor Leo’s verdere leven zou zijn. Toen hij de lagere school verliet, kreeg hij van zijn schoolmeesters het sterke advies dat hij later “iets met muziek moest gaan doen”.

Op zijn tiende begon Leo met muziek maken bij fanfare Irene uit IJsselmuiden. Het eerste jaar werd daar volledig besteed aan het leren van noten lezen en het muziekschrift eigen te maken. Uiteindelijk was de tijd rijp om ook daadwerkelijk een muziekinstrument te mogen bespelen. Het werd een althoorn, een mooi klein instrument om mee te beginnen.
De oefenruimte van Irene was aanvankelijk in het Veilinggebouw van IJsselmuiden, maar later verhuisde het oefenlokaal naar een militaire loods op het schietterrein op De Zandberg in IJsselmuiden. De dirigent was op dat moment de heer (Tiem) Evink uit Wilsum, die ook Euphonia dirigeerde. Nog weer later werd er in ‘t Olde Mann’nhuus in IJsselmuiden gerepeteerd.

Vanaf zijn zestiende waren zijn eerste openbare optredens. Leo was actief bij verschillende verenigingen, middenin een nog verzuild Kampen. Op zijn zeventiende ging hij naar het conservatorium in Zwolle om zich te bekwamen in directie, piano en trompet. Een jaar later werd hij daar al gevraagd om jongerejaars studenten les te gaan geven. Kort daarna kon hij als invaller aan de slag bij de muziekschool in Kampen, waar hij uiteindelijk de heer Van Mierlo opvolgde en 42 jaar lang vaste docent trompet bleef. Ook was hij gedurende twaalf jaar docent Trompet Klassiek aan het Conservatorium in Zwolle.

Tijdens zijn diensttijd speelde Leo in de militaire kapel van dienstplichtigen. Hij was erbij met zijn trompet toen de laatste Nationale Militaire taptoe in Delft in 1974 plaatsvond. In oktober 1984 volgde hij Henk Sleurink op als directeur van de gemeentelijke muziekschool.

Zo heeft Leo Torn zijn leven lang aan muziek gewijd: gestudeerd, gedoceerd, gedirigeerd en gemusiceerd. Ook na zijn pensioenleeftijd is hij nog steeds actief als examinator bij het conservatorium in Zwolle.

Hasseltse Fanfare – dirigent, gedurende 25 jaar
Kamper Trompetter Korps – dirigent
Euphonia –
Volharding – dirigent
AMDG
Last Moment
Gemeentelijke muziekschool – directeur
Christelijk Kamper Symfonie Orkest Fidelio – dirigent, 2006 tot 2015
Fair (Hasselts Fanfare en Irene uit Hasselt) – dirigent


Restauratie 19e eeuwse trommels van de schutterij van Kampen:
In 2016 kwamen twee 19e eeuwse trommels van de schutterij van Kampen terecht in de collectie van het Stedelijk Museum. De trommels verkeerden echter in een zeer slechte staat, wat Leo Torn en zijn vrouw een doorn in het oog was. Het echtpaar diende een verzoek in bij gemeente Kampen om dit stukje aandenken van het cultureel erfgoed van Kampen te laten restaureren. De gemeente gebruikte hiervoor een deel van het geld dat beschikbaar was gekomen, toen zij in oktober 2013 de BNG Bank Erfgoedprijs had gewonnen, een bedrag van 25000 euro. Hierbij het restauratieverslag:

Leo Torn – Restauratie trommels schutterij van Kampen