Het Christelijk Gereformeerd Kerkkoor Zingend Getuigen werd in 1955 opgericht door predikant ds. S. van Zwoll. Twee jaar daarvoor was Van Zwoll bevestigd op 8 november 1953 in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Kampen.

Het koor dat door hem werd opgericht begon aanvankelijk onder de naam “Evangelisatiekoor” en was bij de start een gemengd koor met ongeveer 25 leden. De eerste dirigent vanaf de oprichting was de heer Vinke die het koor een paar jaar onder zijn hoede had. Nadat diverse mannen waren afgehaakt  was er nauwelijks meer sprake van een gemengd koor en ging het koor verder als dameskoor. Het bleef actief bij het zingen in het woonwagenkamp en onder een lantaarnpaal op de hoek van een straat om zo mee te werken aan de verspreiding van Gods woord in het kerkelijk Kampen van toen.

In 1960 kwam de heer Bert Kunnen als dirigent naar Kampen. Het koor heeft aan hem veel te danken. Onder zijn leiding werd het koor weer een gemengd koor. De trouw om zijn werk goed uit te voeren, blijkt uit het feit dat hij zijn 35 jarig jubileum als dirigent van het Evangelisatie koor mocht beleven. Het groeide uit tot zo’n 35 á 40 leden.

In 1975 kreeg het “Evangelisatiekoor” de heer Wim Vredeveld als vaste organist. Inmiddels werd de naam van het koor ook aangepast: Christelijk Gereformeerd Kerkkoor “Zingend Getuigen”. Na dhr. Kunnen waren achtereenvolgens Evert van de Kamp en Pieter de Jong dirigent van het koor. Ook kreeg het koor in Harry Hamer een tweede vaste organist nadat dhr. Vredeveld zijn werkzaamheden staakte.

In 2006 vierde het koor haar 50-jarig jubileum met een groots concert en een CD vanuit de Bovenkerk te Kampen. Sinds 1 januari 2008 is Gerwin van der Plaats als dirigent aan het koor verbonden. “Zingend Getuigen” mag zich, na deze directiewisselingen, verheugen in de groei van het aantal koorleden, dat inmiddels de 70 overschrijdt. Het koor houdt haar repetities op de dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur in de kerkzaal van de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Buiten Nieuwstraat te Kampen. Activiteiten van “Zingend Getuigen” zijn nog steeds het zingen in de tehuizen in Kampen en omstreken, de medewerking aan kerkdienste, het geven van concerten, kortom overal waar het gevraagd wordt om al zingend te getuigen.

dhr. Vinke – dirigent, van 1955 tot 1960
Bert Kunnen – dirigent, van 1960 tot …
Evert van de Kamp – dirigent
Pieter de Jong – dirigent
Wim Vredeveld – organist, van 1975 tot …
Harry Hamer – organist
Gerwin van der Plaats – dirigent, van 2008 tot …


FOTO’s:


DISCOGRAFIE:

Ja, Ik Geloof (1996)

Op dinsdag 12 en woensdag 13 maart 1996 werd de eerste CD van het koor opgenomen, met als titel Ja,Ik Geloof. De opnames vonden plaats in de Buitenkerk in Kampen. Om het 40 jarig bestaan van het koor te vieren en om het 35 jarig jubileum van dirigent Bert Kunnen te vieren. Ten tijde van deze opname bestond het koor uit 68 leden.

Klik voor tracklist


Nooit Alleen (2010)

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 juni 2010 werd de CD Nooit Alleen opgenomen. De opnames vonden plaats in de Martinikerk in Bolsward. Montage was in handen van HOVO en Gerwin van der Plaats.

 

Klik voor tracklist