Het Evangelisatiekoor werd in 1955 opgericht door predikant ds. S. van Zwoll. Twee jaar daarvoor was Van Zwoll bevestigd op 8 november 1953 in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Kampen.

Het koor dat door hem werd opgericht begon onder de naam “Evangelisatiekoor” en was bij de start een gemengd koor met ongeveer 25 leden. De eerste dirigent vanaf de oprichting was de heer Vinke die het koor een paar jaar onder zijn hoede had. Nadat diverse mannen waren afgehaakt  was er nauwelijks meer sprake van een gemengd koor en ging het koor verder als dameskoor. Het bleef actief bij het zingen in het woonwagenkamp en onder een lantaarnpaal op de hoek van een straat om zo mee te werken aan de verspreiding van Gods woord in het kerkelijk Kampen van toen.

In 1960 kwam de heer Bert Kunnen als dirigent naar Kampen. Het koor heeft aan hem veel te danken. Onder zijn leiding werd het koor weer een gemengd koor. De trouw om zijn werk goed uit te voeren, blijkt uit het feit dat hij zijn 35 jarig jubileum als dirigent van het Evangelisatie koor mocht beleven. Het groeide uit tot zo’n 35 á 40 leden.

In 1975 kreeg het “Evangelisatiekoor” de heer Wim Vredeveld als vaste organist. Inmiddels werd de naam van het koor ook aangepast: Christelijk Gereformeerd Kerkkoor “Zingend Getuigen”.

dhr. Vinke – dirigent, van 1955 tot 1960
Bert Kunnen – dirigent, van 1960 tot …
Wim Vredeveld – organist, van 1975 tot …