Carving Stone. De band repeteert in de oefenruimtes van Popbelang.

Bert Fidder