“Speelluden van Campen” is een muziekgezelschap uit Kampen, dat wordt gevormd door echtpaar Leo en Stieneke Torn. Het duo speelt liederen en dansen uit de tijd van de Hanze, het middeleeuwse handelsverbond waarvan de stad Kampen in de 15e eeuw lid was. In 14/15e eeuwse kleding spelen de Speelluden Van Campen hun muziek op thurnerhorn (Leo) en handtrom (Stieneke), voornamelijk in voormalige Hanzesteden. Zo ook in 2018 op het International Festival of Town Pipers in de engelse Hanzestad King’s Lynn.

Leo Torn – thurnerhorn
Stieneke Torn – handtrom

Speelluden van Campen