Wendel Doeland

El Leo – toetsen
La Lupa – synthesizer
Vonk – toetsen, van maart 2001 tot augustus 2003
Residanz – toetsen, van september 2003 tot augustus 2006
The Big Sleep (Zwolle) – keyboards

Wendel Doeland – Residanz – Bevrijdingsfestival Zwolle – 05-05-2006