100 jaar geleden vierde Koningin Wilhelmina haar 25-jarige regeeringsjubileum. In september 1923 werden in heel Nederland fesitiviteiten en gedenkingen georganiseerd, er werden postzegels, gedenkborden, munten en medailles uitgebracht en een enkele stad waagde zich zelfs aan het schrijven van een jubileumlied. Ook Kampen kwam met haar eigen jubelzang, waarin dankbaarheid aan “Willemien” werd betuigd. Maar de schrijver van dit lied nam ook veel ruimte om de schoonheid van de eigen stad te bezingen:

De poorten van Kampen, de gracht, het plantsoen
De oevers van d’IJssel, zo zonnig en groen
De straten, de stegen, de nedrigste kluis
Weergalmen van ‘t feestlied voor ‘t Koninklijk huis

Het stadsarchief van Kampen is in het bezit van een exemplaar van dit honderd jaar oude zangstuk. Het Muziekarchief Kampen ontving deze week ook een exemplaar, maar dan wel een bijzondere versie met een aangepaste tekst. In het tweede couplet handelt de tekst over de bevrijding van de Duitse terreur tijdens de oorlogsjaren. Zeer waarschijnlijk dateert deze versie uit 1945 of 1946 en werd gezongen op de Nieuwe Markt, net als de herdenkingszang die daar op 4 mei 1946 voor de eerste keer plaatsvond.

Oorspronkelijke tekst
Wij vieren vol blijdschap het zilveren feest
Van Haar, die een kwart eeuw vorstin is geweest.
Elk stem’ nu met geestdrift de juichkreet mee in
Lang leef Willemien, de geliefde vorstin!

Aangepast tekst
Nu Duitschlands terreur is ter nedergeveld
En Nederland bevrijd is van ‘t oorlogsgeweld
Nu stemmen wij blij met de juichkreet weer in
Lang leef Willemien, de geliefde vorstin!

Met dank aan Harry Stalknecht voor het aanleveren van dit bijzondere stukje muziekgeschiedenis van Kampen.In 1996 bracht Kavoca de CD “Vrij Te Zijn In Eigen Land” uit. Daarop werd de versie van Kampen’s Jubelzang gezongen met de oorspronkelijke tekst uit 1923:

Laat wapp’ren de vlaggen van toren en huis
Laat klinken de klokken bij ‘t vreugdegedruis
Vesiert nu de straten met bloemen en groen
en blaast luid uw lied met trompet en klaroen
En blaast luid uw lied met trompet en klaroen

Nu Duitschlands terreur is ter nedergeveld
En Nederland bevrijd is van ‘t oorlogsgeweld
Nu stemmen wij blij met de juickreet weer in:

Lang leef Willemien, de geliefde vorstin!
Wilhelmus van Nassouwen
Heeft ons met vaste hand
En innig room vertrouwen
De vrijheidsvaan geplant
In vrede en strijd zijn beiden
Vereend door hechten band
En nimmermeer te scheiden
Oranje en Nederland!

De poorten van Kampen, de gracht, het plantsoen
De oevers van d’IJssel, zo zonnig en groen
De straten, de stegen, de nedrigste kluis
Weergalmen van ‘t feestlied voor ‘t Koninklijk huis
Weergalmen van ‘t feestlied voor ‘t Koninklijk huis
Ook ons is Oranje de heerljkste naam
Hij houde de Kampers eendrachtig te zaam,
dies stemmen wij luid met de hartewens in:
Lang leef Willemien, de geliefde Vorstin!
Nu schaar’ zich heel de natie
Vorstinne om uw troon
Gij die bij Godes gratie
Draagt Nederlands koningskroon
Op God is ons vertrouwen
wij geven hart en hand
Voor ‘t stamhuis van Nassouwen
En voor ons Vaderland!

“Ter eere van het zilveren regeeringsjubileum van H.M. de Koningin”
Tekstschrijver en componist onbekend.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *